Teddy:

Turnabout Isostar's Beachcomber
f: 10.08.10
Reg nr: AKCWS35491003
Penn hip røntget i USA:  0,41 - 0,46
HD: FCI C
Optigen: Normal/clear id nr: 14-2049
IC- carrier
Cardio: Fri igjennom foreldre
Øyelyst: Februar -14 clear

Teddy er mor til G kullet og M kullet