Bjarne:

Nord JV - 06, Norsk Champion

Portinbo's Le Bosch
Reg nr: 06769/06
F: 30.11.2005
 

Bjarne deleies sammen med Ingrid Gabrielsen, og bor litt hos henne og litt hos meg